Intézményrendszer
Intézményrendszer

Bölcsőde

Az örömteli gyermekvárás után a csecsemőkor legfőbb jellemzője a gondozás. Szoptatás, hasfájás, hozzátáplálás, fogzás, mozgásfejlődés – ezek teszik ki a szülők mindennapjait. A második életévben a gyermek elkezd járni, egyre aktívabb lesz, játéktevékenysége is fejlődik. A gondozás mellett a nevelés, a szokások kialakítása nem könnyű feladat. A kisded reggeltől estig fokozott odafigyelést kíván, hiszen borzasztó kíváncsi, de félelemérzete még nincsen. Mindent kipróbál, megkóstol, mindenre felmászik. Egész nap a hangjával játszik, kezdet gagyog, halandzsázik, majd megjelennek a szavak, és mondja a mondanivalóját folyamatosan. A fejlődés magával hozza az egyre erőteljesebb akarati megnyilvánulásokat is, melyet a szülők időnként nagyon nehezen viselnek. A játszótéren és egyéb közösségi színtereken a gyermek egyre nyitottabbá válik, szívesen barátkozik más gyerekekkel, szereti a nagy mozgásteret. Ekkor fogalmazódik meg a szülőkben a gondolat, hogy „Lehet, hogy jobb helye lenne bölcsiben?”, vagy „Lehet, hogy én nem vagyok elég játszótárs neki?”

A gondolat megszületése után a szülők elkezdenek kérdezősködni a bölcsőde lehetőségéről. Kezdetben talán nagy az aggodalom, hogy egész napra el kell szakadni gyermeküktől. Azonban az idő múlásával egyre erősebb az érzés, hogy csemeténknek más gyermekek között a helye.

Tudnivalók a bölcsődei ellátásról

A bölcsődei ellátás a gyermekjóléti alapellátás körébe tartozik, a Gyermekvédelmi törvény szabályozza. „Az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez.” A bölcsőde intézménye a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. Ha a gyermek betöltötte a 3. évét, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. A bölcsődében végezhetik fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása bölcsődei keretek között 6 éves korig valósulhat meg. A bölcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatásokkal segítheti a családokat. A bölcsődei ellátás a bölcsődei nevelési év végén szűnik meg, ha a gyermek a 3. évét betöltötte. A nevelési év szeptember 1-jétől következő év augusztus 31-éig tart. A nyári nyitva tartást minden évben az önkormányzat határozza meg. Ebben az időszakban is működnek ügyeletes bölcsődék, azonban az idegen környezet, idegen gondozók és pajtások megviselik a gyermeket, ezért, ha megoldható, próbáljuk meg erre az időszakra megoldani a kicsik otthoni felügyeletét. Ügyeletes csoport működik azokon a napokon is, amikor nevelés nélküli munkanap van az intézményben.

Beiratkozás

A bölcsődei beiratkozásra általában május elején kerül sor. A nyár végén megtörténik az első szülői értekezlet, ahol elmondják, hogy melyik csoportba fog kerülni gyermekünk. Ismertetik a házirendet, a helyi szokásokat, az étkezés és gondozási díj befizetésének módját. Néhány éve a bölcsődékben az étkezési díj mellett már gondozási díjat is kell fizetni, melynek mértékét a fenntartó határozza meg, általában a jövedelem függvényében és sávosan. Nem kell gondozási díjat fizetni a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekek után, és részükre 50%-os étkezési díjat kell fizetni. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek után sem gondozási, sem étkezési díjat nem kell fizetni. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, tehát dolgozik.

A gyermek közösségbe kerülésének idejét nagyban meghatározza, hogy szülője milyen pénzbeli ellátásra jogosult, azaz mennyi a jövedelme. A családok segítését szolgálja, hogy a gyed és gyes akkor is jár a szülőnek, ha a gyermeke közösségbe jár, és a szülő teljes munkaidejű munkát végez.

Először a bölcsődében

Ha a gyermek felvételt nyert a bölcsődébe, megkezdődhet a készülődés. Sok helyen a gondozónők családlátogatásra mennek, hogy először a saját otthonukban ismerkedjenek a kicsikkel. Így amikor először megy a kicsi a bölcsibe, már ismerős arc fogadja. Szerencsés, ha a kezdés előtti napokban már beszélünk arról, hogy mi fog történni: hogy bölcsibe fogunk menni, ott milyen jó lesz a sok kis gyermekkel játszani, mennyi érdekes játék lesz, és milyen aranyos gondozó nénink lesz. A beszoktatás legfeljebb két hétig tart. Az első napokban egy-két órát tölt el együtt a szülő és a gyermek a bölcsődében. Ismerkednek a játékokkal, szokásokkal, arcokkal. Majd elkezdik gyakorolni az elválást és az újratalálkozást. Ez úgy történik, hogy a délelőtt folyamán a szülő elköszön a gyermekétől, elmondja neki, hogy nemsokára jön, majd elköszön és elmegy. Ilyenkor a kicsik gyakran sírnak, hiszen még nem értik, hogy mi történik. Húsz perc elteltével a szülő visszajön, köszönti gyermekét és elmondja, hogy megjött. Ezt többször megismétlik a nap folyamán. Így tanulja meg a gyermek, hogy bár anya, apa elmegy, de vissza is jön.

A napi ritmus kialakítása

A bölcsődék egyik alapelve a rendszeresség. A napirend szigorú: érkezés után játék, majd reggeli. Ezután játék, zenehallgatás, mondókázás, majd tízórai és tisztázás. Ezután, ha az idő megengedi, udvari játék következik, majd ebéd, tisztázás és alvás. Alvás után uzsonna, aztán már jön is anya, apa. Ennek a szigorú rendnek az a nagy előnye, hogy a gyermekeknek a rendszeresség biztonságérzetet ad. Nagyon gyorsan megszokják a közösségi életet, melynek számos előnye van. Könnyen illeszkednek be más közösségekbe, hamar önállóak lesznek, egymástól tanulják meg a szobatisztaság művészetét.

Néhány hónap bölcsőde után a család életébe beáll egy új rendszer, melyben mindenki otthon érzi magát. A szülőkben megerősödik az érzés, hogy jól döntöttek, mikor látják gyermeküket játszani társaival.

Kardos Robertina

területi és iskola védőnő, csoportvezető, oktató védőnő 

Gyorslinkek