A gyermek fejlődése
A gyermek fejlődése / 4–5 év / Testi fejlődés és mozgás

Testi fejlődés és mozgás

Nagymozgás

Az egészséges gyemek 4 évesen

Statikus egyensúly

 • Állás: egy lábon kb. 6 másodpercig megáll, 2 másodpercig tud lábujjhegyen állni.

Dinamikus egyensúly

 • Ugrás: helyből előre tud ugrani kb. 30-60 cm távolságra, le tud ugrani 70-80 cm magasról, páros lábbal előre tud ugrálni folyamatosan, hosszan, egy lábon előre ugrál 3-5-ször vagy 1 m hosszan.
 • Járás: vonalon jár, lábait egymás elé téve. Vízzel teli poharat tud úgy vinni, hogy a víz nem lötyög ki.
 • Futás: képes élesen bekanyarodni, hirtelen meg tud állni.
 • Lépcsőn lefelé is váltott lábbal megy kapaszkodás nélkül.
 • Képes pedállal hajtani három- vagy négykerekű járművet, futóbiciklin két keréken gurulva is jól egyensúlyoz.

4 és 5 éves kor között

Az óvodások mindamellett, hogy egyre összetettebben variálják azokat a mozgásokat, amiket már megtanultak, kitartóak és jól terhelhetők is. Szervezetük állóképessége (hogy mennyire bírják a terhelést) és ügyességük (koordinációs képességeik) abban az esetben fejlődnek optimálisan, ha kellő színvonalú és mennyiségű testnevelésben részesülnek. Az ebben az életkorban történő rendszeres gyakorlással alapozhatjuk meg és építhetjük be a gyermek szokásrendszerébe az egészséges életmód követelményeit. Ebbe beletartozik a megfelelő életritmus, az elegendő pihenés és alvás, valamint a helyes táplálkozás mellett a rendszeres testmozgás is.

A mozgásfejlődésben azt láthatjuk, hogy az ötéves életkor felé haladva a gyermek egyre hatékonyabban és gyorsabban tanul meg új mozgásokat. A korábban tanult mozgásformák tökéletesednek, és egyre több mozgáskombináció jelenik meg. Állóképességük rendkívül jó, sokszor jobban képesek alkalmazkodni a terheléshez, mint az edzetlen felnőttek. Ügyesen mászókáznak, fára másznak, hintát hajtanak és bukfenceznek. Futásuk gyors, jól koordinált. Egy lábon állva képesek 8 másodpercen túl is egyensúlyozni. Temperamentumtól és ügyességtől függően bizonyos gyermekek szinte nem ismernek akadályt maguk előtt. Ugyanakkor a biztonság fokozódása is megfigyelhető, kialakul veszélyérzetük. A mászóeszközökön mászás az időszak egyik legkedveltebb mozgásformája.

A helyből előre ugrás képessége kb. 70-80 cm közötti távolságra nő. Helyből felugrással hátra tudnak fordulni 180°-ot. Páros lábbal tudnak hátrafelé is ugrálni folyamatosan néhányat. Egy lábon pedig tudnak hosszan is előre ugrálni. A hintát maguk hajtják. Labdarúgás során előkészítő fázisban a rúgó lábat hajlítva hátra lendítik, közelebb állnak a labdához, kedvezőbb szögben találják el, ügyesebben tartják a célirányt. Már nemcsak az álló labdába tudnak belerúgni, hanem a gurulóba is.

A gyermekek eltérő adottságokat örökölnek (a testalkat, a mozgásos ügyesség és a teherbírás terén is), és lelki érettségben is nagyon különbözhetnek. Ezért érdemes több lehetőséget feltérképezni, hogy találunk-e számára örömet adó, sikerélményt nyújtó, rendszeres mozgási lehetőséget. Szóba jöhet néptánc, művészi torna, foci, tollas, tenisz, atlétika, úszás, cselgáncs, szinte bármelyik sportágban várják már az óvodás gyermekeket is. Ha lehetősége van a gyermeknek rendszeresen sportolni, akkor ettől az életkortól kezdve már gyakorlatilag bármilyen összetettebb sportmozgást el tud sajátítani alapszinten. Persze ehhez elengedhetetlen a rendszeres gyakorlás, a családi motiváció és a lehetőség megteremtése. Meg tudnak tanulni kétkerekűn biciklizni, úszni, síelni, korcsolyázni, lovagolni. Sok gyereknek nincs erre lehetősége szervezett keretek között, de a családdal, testvérekkel közösen is elsajátítható például a focizás, pingpongozás, tollasozás, és jó játék a fogócskázás, bújócskázás és a kidobós játék.

Minden gyermek eltérő testi adottságokkal (testalkat, testsúly) rendelkezik, és más az érdeklődése, az érés üteme, a motiváció jellegzetességei, az akarat működése. Az öröklés is befolyásoló tényező, nem egyforma a gyorsaság és a robbanékonyság, az ízületi lazaság, az állóképesség, az erő. Egy dolog azonban azonos, a mozgás fontos örömforrás minden gyermek számára! A gyermek családi háttere sokszor meghatározza, hogy milyen sportmozgások elsajátítására van lehetősége. Az óvodába kerüléssel az irányított testnevelés bekerül ugyan a gyermek életébe, de a legtöbb óvodában ez még nem mindennapos foglalkozás. Érdemes ezért feltérképeznünk, hogy lakóhelyünkön milyen elérhető lehetőségek vannak.

A helyes testtartás kialakítása óvodáskortól fontos feladat. Ebben az életkorban a gyermekek még keveset vannak egy testhelyzetben, a napnak csak egy kis részét töltik asztalnál ülve. Sok időt vannak a szabadban, és a csoportszobában játék közben is gyakran változtatják testhelyzetüket. Fontos, hogy otthon se üljenek naphosszat a tévé, táblagép, számítógép előtt, hanem játsszanak a szőnyegen, vagy még inkább az udvaron. A tartáshibák kialakulásának megelőzését csak a rendszeres, nem egyoldalúan terhelő mozgással tudjuk elérni. Fontos, hogy később az iskolát, ahol sokkal több időt fognak ülve tölteni, jól felkészült izomzattal, megfelelő testtartással kezdjék majd el a gyermekek. Iskoláskorban akkor fognak tudni jól figyelni és helyesen fogni a ceruzát, ha nem lesz megterhelő számukra a tartós ülés.


Finommozgás

Az egészséges gyemek 4 évesen

 • Egyértelművé válik a jobb- illetve balkezesség.
 • A ceruzát az ujjai segítségével tartja.
 • Szeret rajzolni, festeni, gyurmázni.
 • Ollóval ki tud vágni egy egyszerű formát.
 • Egykezes dobásnál megjelenik a törzsfordítás.

4 és 5 éves kor között

A központi idegrendszer úgy fejlődött, hogy a hüvelyk- és a mutatóujj a legügyesebb minden olyan tevékenységben, mely apró, pontos, precíz mozgásokat kíván. A kéz csontjainak és izomzatának megfelelő fejlettsége is szükséges a biztos ceruzafogáshoz és a megfelelő vonalvezetéshez. Sok mozdulathoz kell nagyfokú precizitás, ezért jó, ha a gyermek gyakorolja a gombolást, a fűzést, a csavarozást és más hasonló tevékenységeket. Az ollóval vágásban is ügyesednek, nagyméretű, egyszerű formákat már körbe tudnak vágni. Fontos, hogy a balkezes gyermeknek balkezes ollója legyen. Négy-ötéves korban a gyermek úgy rajzolja le a világot, ahogy ismeri, ezért a rajzain a tárgyak gyakran átlátszók. Egyidejűleg több nézőpontból rajzol. Emberrajza a kezdeti fej-láb alakból fokozatosan finomodik, ötéves korban a rajzolt embernek már több testrésze van.

Labdakezelésében változást hoz, hogy fejlődik az egyensúlyérzék, a szem-kéz koordináció, a térérzékelés, az irány- és iramérzékelés, valamint a tempóérzék. A kislabdát 2 méterről célba tudják dobni. A nagyméretű labdát már többnyire el tudják kapni.

Ha a gyermek már jól tartja a ceruzát és ügyesen rajzol, abban az esetben is fontos a kéz és ujjak használatának gyakorlása, ügyesítése más tevékenységek során. A kézművesség és barkácsolás alkotó játékai fejlesztik a kézhasználatot. A társas helyzetek természetes lehetőséget kínálnak az utánzáshoz, és az ezen keresztüli tanuláshoz. A mindennapok játéktevékenységeiben jó, ha meg tudjuk teremteni azokat a lehetőségeket, amelyek támogatják az érés, a fejlődés funkcióit. A változatos anyag- és eszközhasználat során a gyermek kísérletezhet, kibontakozhat kreativitása.


 

Előfordulhat, hogy egyes gyermekek éretlenül fogják a ceruzát: több ujjukkal tartják, esetleg marokra fogják. Ebben az esetben törekedjünk a gyermek kezeinek ügyesítésére, erősítésére. Használjunk az ábrázoláshoz minél többféle eszközt, a vastag színes ceruza mellett a zsírkréta és a festék is kerüljön elő. Az ujjak ügyesítése és erősítése változatos módon történhet: gyurmázással, ujjfestéssel, aszfaltkrétás rajzolással, gyöngyfűzéssel, apró tárgyak segítségével. Fontos a kéz érzékelési funkciójának fejlesztése, ezért játsszunk minél többféle anyaggal: homok, sár, kavicsok, tobozok, apró termések, falevelek, vászon, papír, gyurma, agyag stb.

Gyűjthetünk különféle terméseket, és a dió, mogyoró, gesztenye, galagonya, csipkebogyó és tobozok különféle szerepet játszhatnak a foglalkozásokban. Készíthetünk gesztenye- és tobozbabákat és -állatokat. A gesztenyebabáknak filctollal különféle arcokat rajzolhatunk, az állatok készítéséhez más terméseket is felhasználhatunk, és idővel egy egész állatkertünk is lehet. Karácsonyra díszeket is készíthetünk belőlük, és a dió- és mogyoróbelet felhasználhatjuk a közös mézeskalácssütés során.

Gyorslinkek